Ανακοινώσεις

Info Day: Παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+ στη Φλώρινα

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για το πρόγραμμα Erasmus+ που θα πραγματοποιηθεί από το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024,...   Περισσότερα

Info Day: Παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+ στην Καστοριά

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για το πρόγραμμα Erasmus+ που θα πραγματοποιηθεί από το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024,...   Περισσότερα

3η Προκήρυξη για σπουδές – Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025

 3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 (Call 2024)   Το Γραφείο...   Περισσότερα

Αποτελέσματα 2ης Προκήρυξης Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 (Call 2024)

Το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά την 2η Προκήρυξη Κινητικότητας φοιτητών για...   Περισσότερα

Αποτελέσματα 1ης Προκήρυξης Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 (Call 2024)

Το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά την 1η Προκήρυξη Κινητικότητας φοιτητών για...   Περισσότερα

Info Day: Παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+ στην Πτολεμαΐδα

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για το πρόγραμμα Erasmus+ που θα πραγματοποιηθεί από το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024,...   Περισσότερα

Info Day: Παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+ στη Φλώρινα

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για το πρόγραμμα Erasmus+ που θα πραγματοποιηθεί από το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024, στις 12:30,...   Περισσότερα

Αποτελέσματα 2η Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων βραχυχρόνιας κινητικότητας φοιτητών για συμμετοχή σε εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας (Blended Intensive Programme) με τίτλο “Digital Skills, Innovation and Social Development” στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά τη 2η πρόσκληση που αφορά τη...   Περισσότερα

Αποτελέσματα Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων βραχυχρόνιας κινητικότητας φοιτητών για συμμετοχή σε εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας (Blended Intensive Programme) με τίτλο “Digital Skills, Innovation and Social Development” στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τη βραχυχρόνια κινητικότητα φοιτητών για συμμετοχή...   Περισσότερα

Αποτελέσματα 1ης Προκήρυξης Κινητικότητας φοιτητών για Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο της Κλασικής Κινητικότητας του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (Call 2024)

Το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά την 1η Προκήρυξη Κινητικότητας φοιτητών για...   Περισσότερα

Αποτελέσματα 5ης Προκήρυξης Κινητικότητας φοιτητών για Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο της Κλασικής Κινητικότητας του Προγράμματος Erasmus+ για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 (Σύμβαση Επιχορήγησης 2023-1-EL01-KA131-HED-000122987)

Το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά την 5η Προκήρυξη Κινητικότητας φοιτητών για...   Περισσότερα

Αποτελέσματα 4ης Προκήρυξης Κινητικότητας φοιτητών για Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο της Κλασικής Κινητικότητας του Προγράμματος Erasmus+ για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 (Σύμβαση Επιχορήγησης 2023-1-EL01-KA131-HED-000122987)

Το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά την 4η Προκήρυξη Κινητικότητας φοιτητών για...   Περισσότερα

Αποτελέσματα 7ης Προκήρυξης Κινητικότητας φοιτητών για Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο της Κλασικής Κινητικότητας του Προγράμματος Erasmus+ για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 (Σύμβαση 2022-1-EL01-KA131-HED-000054621)

Το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά την 7η Προκήρυξη Κινητικότητας φοιτητών για...   Περισσότερα

Αποτελέσματα 4ης Προκήρυξης Κινητικότητας Προσωπικού για Επιμόρφωση στο πλαίσιο της Κλασικής Κινητικότητας του Προγράμματος Erasmus+ 2022

(Call 2022 – Σύμβαση Επιχορήγησης 2022-1-EL01-KA131-HED-000054621) Το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά...   Περισσότερα

Αποτελέσματα Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων βραχυχρόνιας κινητικότητας φοιτητών για συμμετοχή σε εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας (Blended Intensive Programme) με τίτλο “Alternative Finance” στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τη βραχυχρόνια κινητικότητα φοιτητών για συμμετοχή...   Περισσότερα

2η Προκήρυξη για σπουδές – Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 (Call 2024)   Το Γραφείο...   Περισσότερα

Προκηρύξεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για πρακτική άσκηση

Σχετικά αρχεία 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025 (CALL 2024) (945 kB)4η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024 (CALL 2023) (946 kB)5η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ...   Περισσότερα

Αποτελέσματα Προκήρυξης Κινητικότητας Προσωπικού για Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Βραχυχρόνιας Κινητικότητας Erasmus+ με τίτλο Alternative Finance

Το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά την  Προκήρυξη Κινητικότητας Προσωπικού  για Συμμετοχή...   Περισσότερα

Αποτελέσματα Προκήρυξης Κινητικότητας Προσωπικού για Διδασκαλία σε Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας (Blended Intensive Programme) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά την  Προκήρυξη Κινητικότητας Προσωπικού για Διδασκαλία...   Περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Διδακτικού Προσωπικού για Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Βραχυχρόνιας Κινητικότητας Erasmus+ με τίτλο: Alternative Finance

Η πρόσκληση απευθύνεται μόνο σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα με τίτλο “Alternative Finance“  θα...   Περισσότερα

© 2017 erasmus.uowm.gr