Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Μελών ΔΕΠ των Τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας και Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής για Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Βραχυχρόνιας Κινητικότητας – BIP Erasmus+

(Call 2023 – Αριθμός Σύμβασης 2023-1-EL01-KA131-HED-000122987)

Η πρόσκληση απευθύνεται μόνο σε μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας και Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα με τίτλο “Social Economics” θα πραγματοποιηθεί στο Fachhochschule Wiener Neustadt (University of Applied Sciences Wiener Neustadt) της Αυστρίας με συμμετοχή τόσο διαδικτυακά (virtual mobility) όσο και με φυσική παρουσία (physical mobility).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει την κάτωθι δομή:

  1. Θα πραγματοποιηθούν 2 διαδικτυακές συναντήσεις στις 22/08/2024 και 26/08/2024.
  2. Το εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με φυσική παρουσία στο Fachhochschule Wiener Neustadt (University of Applied Sciences Wiener Neustadt) στην Αυστρία θα πραγματοποιηθεί από 09/09/2024 έως 13/09/2024.

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasmus@uowm.gr, τα παρακάτω:

α) Υπογεγραμμένη Αίτηση (Αίτηση για Διδασκαλία ή Διδασκαλία και Επιμόρφωση)

β) Πρόσκληση από το Ίδρυμα Υποδοχής (αποδεκτά και ηλεκτρονικά μηνύματα που επιβεβαιώνουν την αποδοχή του ενδιαφερόμενου/νης).

γ) Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας.

Το Γραφείο Erasmus του Ιδρύματός μας παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε σχετική διευκρίνιση.

Η Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Προγράμματος ERASMUS+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Αικατερίνη Μπλάντα

Σχετικά αρχεία

© 2017 erasmus.uowm.gr