Αποτελέσματα Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων βραχυχρόνιας κινητικότητας φοιτητών για συμμετοχή σε εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας (Blended Intensive Programme) με τίτλο “Biological Carbon Capture Technologies” στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά την πρόσκληση που αφορά τη βραχυχρόνια κινητικότητα φοιτητών για συμμετοχή σε εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας (Blended Intensive Programme) με τίτλο ““Biological Carbon Capture Technologies”” στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+  για το  ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Εγκεκριμένες αιτήσεις:        Μοριοδότηση:

6042/06.06.2024/1                         15

6042/06.06.2024/2                         50

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν με e-mail για τα απαιτούμενα για την κινητικότητά τους έγγραφα.

© 2017 erasmus.uowm.gr