Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών των Τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας και Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής για Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Βραχυχρόνιας Κινητικότητας – BIP Erasmus+

(Call 2023 – Αριθμός Σύμβασης 2023-1-EL01-KA131-HED-000122987)

Η πρόσκληση απευθύνεται μόνο σε φοιτητές 1ου και 2ου κύκλου των Τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας και Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα με τίτλο Social Economics“, θα πραγματοποιηθεί στο  University of Applied Sciences Wiener Neustadt, στην Αυστρία με συμμετοχή των φοιτητών τόσο διαδικτυακά (virtual mobility) όσο και με φυσική παρουσία (physical mobility).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει την κάτωθι δομή:

  1. Θα πραγματοποιηθούν 2 διαδικτυακές συναντήσεις στις 22/08/2024 και 26/08/2024.
  2. Το εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με φυσική παρουσία των φοιτητών στο University of Applied Sciences Wiener Neustadt, στην Αυστρία θα πραγματοποιηθεί από 09/09/2024 έως 13/09/2024.

Οι μετακινήσεις των φοιτητών θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Erasmus+.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: erasmus@uowm.gr τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Συμμετοχής στην κινητικότητα Erasmus για σπουδές
  2. Αναλυτική Βαθμολογία
  3. Πιστοποιητικά Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (απλά αντίγραφα)
  4. Βιογραφικό Σημείωμα (στην ελληνική γλώσσα)

Το Γραφείο Erasmus παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε σχετική διευκρίνιση.

Η Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Προγράμματος ERASMUS+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Αικατερίνη Μπλάντα

© 2017 erasmus.uowm.gr