Αποτελέσματα 4ης Προκήρυξης Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 (Call 2024)

Το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά την 4η Προκήρυξη Κινητικότητας φοιτητών για Σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Εγκεκριμένη αίτηση:        Μοριοδότηση:

6086/07.06.2024/1                         35

Απορριπτέα αίτηση:

6086/07.06.2024/2

Ο επιτυχών θα ενημερωθεί με e-mail για τα απαιτούμενα για την κινητικότητά του έγγραφα.

© 2017 erasmus.uowm.gr