Αποτελέσματα Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών των Τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας και Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής για Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Βραχυχρόνιας Κινητικότητας – BIP Erasmus+(Call 2023 – Αριθμός Σύμβασης 2023-1-EL01-KA131-HED-000122987)

Το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά τη πρόσκληση που αφορά τη βραχυχρόνια κινητικότητα φοιτητών για συμμετοχή σε εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας (Blended Intensive Programme) με τίτλο “Social Economics” στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Εγκεκριμένες αιτήσεις:        Μοριοδότηση:

6524/02.07.2024/4                          70

6524/02.07.2024/9                          65

6524/02.07.2024/2                          60

6524/02.07.2024/1                          55

6524/02.07.2024/3                          55

6524/02.07.2024/12                        45

6524/02.07.2024/8                          45

6524/02.07.2024/6                          40

 

Επιλαχούσες αιτήσεις:        Μοριοδότηση:

6524/02.07.2024/5                          40

6524/02.07.2024/11                        20

6524/02.07.2024/10                       15

6524/02.07.2024/15                       50

6524/02.07.2024/16                       40

6524/02.07.2024/13                       40

6524/02.07.2024/14                       25

6524/02.07.2024/17                       20

Απορριπτέες αιτήσεις:

6524/02.07.2024/7

6524/02.07.2024/18

6524/02.07.2024/19

6524/02.07.2024/20

6524/02.07.2024/21

6524/02.07.2024/22

6524/02.07.2024/23

6524/02.07.2024/24

 

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν με e-mail για τα απαιτούμενα για την κινητικότητά τους έγγραφα.

© 2017 erasmus.uowm.gr