Αποτελέσματα Προκήρυξης Κινητικότητας Προσωπικού για Διδασκαλία ή Επιμόρφωση στο Azerbaijan στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ (Call 2022 – Αριθμός Σύμβασης 2022-1-EL01-KA171-HED-000075052)

Το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά την  Προκήρυξη Κινητικότητας Προσωπικού για Διδασκαλία ή Επιμόρφωση στο Azerbaijan στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ (Call 2022 – Αριθμός Σύμβασης 2022-1-EL01-KA171-HED-000075052).

 Εγκρίνονται οι  παρακάτω αιτήσεις:

5762/27.05.2024/1
5762/27.05.2024/2
5762/27.05.2024/3

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερωθούν με e-mail για τα απαιτούμενα για την κινητικότητά τους έγγραφα.

© 2017 erasmus.uowm.gr