Γραφείο Erasmus

Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διαχειρίζεται ως επί το πλείστον το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ και συγκεκριμένα την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού από και προς Τριτοβάθμια Ιδρύματα και Φορείς Υποδοχής του εξωτερικού.

Ο βασικός στόχος του Γραφείου είναι να συμβάλει καθοριστικά στη διεθνοποίηση του Ιδρύματος, στην προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης και στην εξωστρέφεια.

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι οι ακόλουθες:

Αναφορικά με τη διαχείριση του προγράμματος Erasmus+:

 • Παροχή πληροφοριών προς την πανεπιστημιακή κοινότητα για τα σχέδια και τις δράσεις του προγράμματος Erasmus+.
 • Μέριμνα για τη δημιουργία και υπογραφή Διαπανεπιστημιακών Συμφωνιών και παρακολούθηση της υλοποίησής τους.
 • Αποτελεσματική συνεργασία με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση των χρηματοδοτούμενων σχεδίων και της εφαρμογής του προγράμματος.
 • Μέριμνα για την έγκαιρη υποβολή όλων των αιτήσεων καθώς και των ενδιάμεσων και τελικών απολογισμών προς την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Συνεχής επικοινωνία με τα Ιδρύματα του εξωτερικού τόσο για την διευθέτηση όλων των σχετικών με την κινητικότητα θεμάτων όσο και για την διεύρυνση των συνεργασιών.
 • Ενημέρωση και καθοδήγηση φοιτητών και προσωπικού σχετικά με την κλασική και διεθνή κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος.
 • Διαχείριση δίκαιης και διαφανούς διαδικασίας αξιολόγησης αιτήσεων.
 • Παροχή στήριξης σε αιτούντες και συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια των σχεδίων.
 • Παροχή στήριξης στις ευπαθείς ομάδες με σκοπό την άρση εμποδίων κατά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
 • Εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών και ρυθμίσεων για την προώθηση και την εγγύηση της ασφάλειας και της προστασίας όλων των συμμετεχόντων στα σχέδια του προγράμματος.
 • Εναρμόνιση όλων των διαδικασιών με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
 • Διαρκής ενημέρωση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του Γραφείου Erasmus.

Αναφορικά με την προβολή του προγράμματος Erasmus+ και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του:

 • Διασφάλιση της προβολής του προγράμματος στην πανεπιστημιακή κοινότητα, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
 • Διεξαγωγή δραστηριοτήτων για τη στήριξη της ποιοτικής εφαρμογής του προγράμματος και την προώθησή του.
 • Διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ στα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
 • Δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων και οδηγού σπουδών στην αγγλική γλώσσα για την ενημέρωση εισερχομένων φοιτητών και προσωπικού.
 • Σχεδιασμός και διάθεση προωθητικού υλικού για την προβολή του προγράμματος Erasmus+ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
 • Προώθηση της διάδοσης και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
 • Επιδίωξη συνεργασίας με εξωτερικούς φορείς προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος του προγράμματος.

Αναφορικά με την κινητικότητα εξερχομένων φοιτητών και προσωπικού:

 • Παροχή βοήθειας στους φοιτητές κατά την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τα Ιδρύματα Υποδοχής, τη συμβατότητα των προγραμμάτων σπουδών και την αντιστοίχιση των μαθημάτων.
 • Μέριμνα για την εξασφάλιση της ποιότητας των τοποθετήσεων των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του εξωτερικού.
 • Παροχή καθοδήγησης στο προσωπικό του Ιδρύματος που μετακινείται για διδασκαλία και επιμόρφωση.

Αναφορικά με την κινητικότητα εισερχομένων φοιτητών και προσωπικού:

 • Μέριμνα για την υποδοχή, οργάνωση μαθημάτων και ξενάγηση των εισερχομένων καθηγητών.
 • Μέριμνα για την υποδοχή, οργάνωση συναντήσεων και ξενάγηση του εισερχόμενου προσωπικού για επιμόρφωση.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων υποδοχής για τους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus+ στην αρχή κάθε εξαμήνου.
 • Μέριμνα για τη διαμονή των εισερχομένων φοιτητών Erasmus+.
 • Μέριμνα για την εγγραφή στα Τμήματα και την οργάνωση μαθημάτων για  τους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus+.
 • Διοργάνωση πολιτισμικών δράσεων, επισκέψεων σε χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και ξεναγήσεων για τους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus+.
 • Διαρκής συνεργασία με το Σύλλογο Φοιτητών Erasmus με στόχο τη στήριξη και την ενσωμάτωση των εισερχομένων φοιτητών.

Στη σύγχρονη πραγματικότητα των πολλαπλών προκλήσεων και απαιτήσεων, το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας επιδιώκοντας να είναι μέτοχος και κοινωνός των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων, έχει θέσει μια σειρά από στόχους όπως:

 • Αύξηση της κινητικότητας όλων των εισερχομένων και εξερχομένων συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Erasmus+.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικούς Φορείς του εξωτερικού.
 • Συνεχής δραστηριοποίηση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Υιοθέτηση ευέλικτων πρακτικών και αυξανόμενη χρήση ψηφιακών εργαλείων σύμφωνα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων.
 • Ανάπτυξη στρατηγικών και μεθόδων που θα διασφαλίζουν την αξιοποίηση των δυνατοτήτων προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης και μάθησης όλων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Erasmus+.
 • Προώθηση συνεργασιών και συμπράξεων που θα έχουν αντίκτυπο στον εκσυγχρονισμό και τη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Γραφείο Erasmus

Αικατερίνη Μπλάντα, Ιδρυματική Υπεύθυνη Προγράμματος Erasmus+
Μαρία Κουτζακουτσίδου, Διοικητική Υπάλληλος
Ευαγγελία Μπουκουβάλα, Υπεύθυνη Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση
Ευαγγελία Ρισμάνη, Υπεύθυνη Κινητικότητας για Σπουδές
Σόνια Πουγαρίδου, Υπεύθυνη Διεθνούς Κινητικότητας

Διεύθυνση: Κοίλα, Κοζάνη, ΤΚ 50150
Τηλέφωνα: 24610-68065 & 24610-56265

Email: erasmus@uowm.gr

© 2017 erasmus.uowm.gr