Διμερείς συμφωνίες

Διάρκεια Σύμβασης Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο Χώρα Επικοινωνία
2014-2020[21] Polytechnic University of Catalonia (EUNCET) Ισπανία egarcia@euncet.es
https://www.upc.edu/sri/en/students/students-mobility-office/incomings
2021-2029 Universita degli Studi di Milano-Bicocca Ιταλία erasmus.agreement@unimib.it
https://en.unimib.it/incoming-students
2021-2025 University of Tras-os-Montes e Alto Douro Πορτογαλία international@utad.pt
https://www.utad.pt/estudar/en/home/international-student/
2021-2027 TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA Ρουμανία razvan.pacurar@tcm.utcluj.ro
http://bri.utcluj.ro/en/erasmus_plus_application.php
2021-2027 TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA Ρουμανία razvan.pacurar@tcm.utcluj.ro
http://bri.utcluj.ro/en/erasmus_plus_application.php
2021-2027 TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA Ρουμανία razvan.pacurar@tcm.utcluj.ro
http://bri.utcluj.ro/en/erasmus_plus_application.php
2021-2027 TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA Ρουμανία razvan.pacurar@tcm.utcluj.ro
http://bri.utcluj.ro/en/erasmus_plus_application.php
2021-2027 TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA Ρουμανία razvan.pacurar@tcm.utcluj.ro
http://bri.utcluj.ro/en/erasmus_plus_application.php
2021-2027 TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA Ρουμανία razvan.pacurar@tcm.utcluj.ro
http://bri.utcluj.ro/en/erasmus_plus_application.php
2021-2027 TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA Ρουμανία razvan.pacurar@tcm.utcluj.ro
http://bri.utcluj.ro/en/erasmus_plus_application.php
2021-2023 KAZIMIERZ WIELKI UNIVERSITY Πολωνία akoperska@ukw.edu.pl
https://www.ukw.edu.pl/jednostka/study-at-ukw/exchange_students_
2021-2023 KAZIMIERZ WIELKI UNIVERSITY Πολωνία akoperska@ukw.edu.pl
https://www.ukw.edu.pl/jednostka/study-at-ukw/exchange_students_
2021-2023 KAZIMIERZ WIELKI UNIVERSITY Πολωνία akoperska@ukw.edu.pl
https://www.ukw.edu.pl/jednostka/study-at-ukw/exchange_students_
2021-2023 KAZIMIERZ WIELKI UNIVERSITY Πολωνία akoperska@ukw.edu.pl
https://www.ukw.edu.pl/jednostka/study-at-ukw/exchange_students_
2021-2023 KAZIMIERZ WIELKI UNIVERSITY Πολωνία akoperska@ukw.edu.pl
https://www.ukw.edu.pl/jednostka/study-at-ukw/exchange_students_
2021-2023 KAZIMIERZ WIELKI UNIVERSITY Πολωνία akoperska@ukw.edu.pl
https://www.ukw.edu.pl/jednostka/study-at-ukw/exchange_students_
2021-2023 KAZIMIERZ WIELKI UNIVERSITY Πολωνία akoperska@ukw.edu.pl
https://www.ukw.edu.pl/jednostka/study-at-ukw/exchange_students_
2020-2020[21] TRABZON UNIVERSITY Τουρκία ofinaf@trabzon.edu.tr
http://www.trabzon.edu.tr/ofinafen/
2014-2020[21] University of Bologna – Alma Mater Studiorium Ιταλία erasmus@unibo.it
https://www.unibo.it/en/exchange-students
2014-2020[21] University of Bologna – Alma Mater Studiorium Ιταλία erasmus@unibo.it
https://www.unibo.it/en/exchange-students

© 2017 erasmus.uowm.gr