Διμερείς συμφωνίες

Διάρκεια Σύμβασης Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο Χώρα Επικοινωνία
2019-2020[21] Medical University – Sofia Βουλγαρία erasmus@foz.mu-sofia.bg
https://www.mu-sofia.bg/en/
2020-2021 UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC Σερβία erasmus@kg.ac.rs
http://kg.ac.rs/eng/index.php
2019-2021 UNIVERSITY OF MISKOLC Ουγγαρία zoli@ekon.me
http://www.uni-miskolc.hu/
2019-2021 BESANCON INSTITUTE OF FINE ARTS Γαλλία daniel.dujo@isba.besancon.fr
http://www.isba-besancon.fr/
2021 UNIVERSITY OF MINHO Πορτογαλία sri@sri.uminho.pt
http://www.uminho.pt
2018-2021 INNSBRUCK UNIVERSITY Αυστρία Katharina.Devich@uibk.ac.at
http://www.uibk.ac.at/international-relations/erasmus/incoming/
2017-2021 TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE Σλοβακία eva.adamcikova@tuke.sk
https://erasmus.tuke.sk/
2017-2021 UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO Πορτογαλία grim.coord@utad.pt
http://www.utad.pt/vPT/Area2/OutrasUnidades/GabineteRelacoesInternacionaisMobilidade/foreign_students/Paginas/foreign-students.aspx
2017-2020[21] POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Πολωνία magdalena.zawirska-wolniewicz@put.poznan.pl
http://www.put.edu.pl
2018-2020[21] KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY Τουρκία int-relations@ksu.edu.tr
http://disiliskiler.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=280
2017-2020[21] POLITECNICO de LISBOA Πορτογαλία cruivo@sc.ipl.pt
http://www.ipl.pt/en
2018-2020[21] Universitat de Barcelona Ισπανία erasmus.medicina@ub.edu
http://ub.edu/uri/welcome_en.htm
2017-2018 Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover Γερμανία francesco.ducatelli@zuv.uni-hannover.de
2016-2020[21] Hogskolen i Ostofold Νορβηγία nternational@hiof.no
http://hiof.no/english
2015-2020[21] Karadeniz Technical University Τουρκία sener.kara@ktu.edu.tr
http://ktu.edu.tr/ofinafen
2017-2020 IUM Academy School, Napoli Ιταλία linasalomone@academyschool.it
http://www.laureamediazionelinguistica.com
2017-2020[21] Karlstad University Σουηδία collaboration@kau.se
http://www.kau.se/en
2015-2020[21] Yasar University Τουρκία euc@yasar.edu.tr
http://erasmus.yasar.edu.tr/
2019-2020[21] Academia di Belle Arti di Venezia Ιταλία erasmus@accademiavenezia.it
http://www.accademiavenezia.it/relazioni-internazionali/erasmus-docenti-20.html
2014-2020[21] Sakarya University Τουρκία erasmus@sakarya.edu.tr
http://www.erasmus.sakarya.edu.tr/en

© 2017 erasmus.uowm.gr