Διμερείς συμφωνίες

Διάρκεια Σύμβασης Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο Χώρα Επικοινωνία
2020-2020[21] TRABZON UNIVERSITY Τουρκία ofinaf@trabzon.edu.tr
http://www.trabzon.edu.tr/ofinafen/
2014-2020[21] University of Bologna – Alma Mater Studiorium Ιταλία erasmus@unibo.it
https://www.unibo.it/en/exchange-students
2014-2020[21] University of Bologna – Alma Mater Studiorium Ιταλία erasmus@unibo.it
https://www.unibo.it/en/exchange-students
2014-2020[21] University of Bologna – Alma Mater Studiorium Ιταλία erasmus@unibo.it
https://www.unibo.it/en/exchange-students
2014-2020[21] University of Bologna – Alma Mater Studiorium Ιταλία erasmus@unibo.it
https://www.unibo.it/en/exchange-students
2016-2020[21] Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft Γερμανία Joachim.lembach@hs-karlsruhe.de
https://www.hs-karlsruhe.de/en/incoming-students
2016-2020[21] Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft Γερμανία Joachim.lembach@hs-karlsruhe.de
https://www.hs-karlsruhe.de/en/incoming-students
2016-2020[21] Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft Γερμανία Joachim.lembach@hs-karlsruhe.de
https://www.hs-karlsruhe.de/en/incoming-students
2016-2020[21] Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft Γερμανία Joachim.lembach@hs-karlsruhe.de
https://www.hs-karlsruhe.de/en/incoming-students
2014-2020[21] Anhalt University of Applied Sciences Γερμανία aaa@hs-anhalt.de
https://www.hs-anhalt.de/en/international/studyexchange-and-internship-abroad/erasmus-incoming-students.html
2014-2020[21] Anhalt University of Applied Sciences Γερμανία aaa@hs-anhalt.de
https://www.hs-anhalt.de/en/international/studyexchange-and-internship-abroad/erasmus-incoming-students.html
2014-2020[21] Anhalt University of Applied Sciences Γερμανία aaa@hs-anhalt.de
https://www.hs-anhalt.de/en/international/studyexchange-and-internship-abroad/erasmus-incoming-students.html
2014-2020[21] Anhalt University of Applied Sciences Γερμανία aaa@hs-anhalt.de
https://www.hs-anhalt.de/en/international/studyexchange-and-internship-abroad/erasmus-incoming-students.html
2014-2020[21] University of Lorraine Γαλλία marie-christine.viry@univ-lorraine.fr
http://welcome.univ-lorraine.fr/join-us-as-an-exchange-student/
2014-2020[21] University of Lorraine Γαλλία marie-christine.viry@univ-lorraine.fr
http://welcome.univ-lorraine.fr/join-us-as-an-exchange-student/
2014-2020[21] University of Lorraine Γαλλία marie-christine.viry@univ-lorraine.fr
http://welcome.univ-lorraine.fr/join-us-as-an-exchange-student/
2014-2020[21] University of Lorraine Γαλλία marie-christine.viry@univ-lorraine.fr
http://welcome.univ-lorraine.fr/join-us-as-an-exchange-student/
2014-2020[21] University Lille 1 – Sciences and Technologies – IUT “A” Γαλλία international@univ-lille1.fr
https://international.univ-lille.fr/en/
2014-2020[21] University Lumiere Lyon 2 Γαλλία Emmanuelle.lop@univ-lyon2.fr
https://welcome.univ-lyon2.fr/exchange-students
2014-2020[21] University Lumiere Lyon 2 Γαλλία Emmanuelle.lop@univ-lyon2.fr
https://welcome.univ-lyon2.fr/exchange-students

© 2017 erasmus.uowm.gr