Διμερείς συμφωνίες

Όλες οι συμφωνίες ισχύουν έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2028-2029

Διάρκεια Σύμβασης Συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο Χώρα Επικοινωνία
2022-2029 Necmettin Erbakan Universitesi Τουρκία erasmus@erbakan.edu.tr
https://www.erbakan.edu.tr/erasmus/sayfa/12185/ogrenim-hareketliligi-gelen-ogrenci
2022 - 2027 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej Πολωνία erasmus@umcs.pl
https://www.umcs.pl/en/application-procedure,1534.htm
2022 - 2027 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej Πολωνία erasmus@umcs.pl
https://www.umcs.pl/en/application-procedure,1534.htm
2022-2029 OsloMet – OSLO METROPOLITAN UNIVERSITY Νορβηγία Kjerstiw@oslomet.no
https://www.oslomet.no/en/study/admission/admission-international-exchange-students
2022-2028 Bucharest University of Economic Studies Ρουμανία erasmus@ase.ro
https://international.ase.ro/21/index.php/erasmus-selection-2021-2022/
2022-2028 Bucharest University of Economic Studies Ρουμανία erasmus@ase.ro
https://international.ase.ro/21/index.php/erasmus-selection-2021-2022/
2022-2028 Bucharest University of Economic Studies Ρουμανία erasmus@ase.ro
https://international.ase.ro/21/index.php/erasmus-selection-2021-2022/
2022-2028 Bucharest University of Economic Studies Ρουμανία erasmus@ase.ro
https://international.ase.ro/21/index.php/erasmus-selection-2021-2022/
2022-2028 Bucharest University of Economic Studies Ρουμανία erasmus@ase.ro
https://international.ase.ro/21/index.php/erasmus-selection-2021-2022/
2022-2028 Bucharest University of Economic Studies Ρουμανία erasmus@ase.ro
https://international.ase.ro/21/index.php/erasmus-selection-2021-2022/
2022-2028 Bucharest University of Economic Studies Ρουμανία erasmus@ase.ro
https://international.ase.ro/21/index.php/erasmus-selection-2021-2022/
2022-2028 Bucharest University of Economic Studies Ρουμανία erasmus@ase.ro
https://international.ase.ro/21/index.php/erasmus-selection-2021-2022/
2014-2020[21] Polytechnic University of Catalonia (EUNCET) Ισπανία egarcia@euncet.es
https://www.upc.edu/sri/en/students/students-mobility-office/incomings
2021-2029 Universita degli Studi di Milano-Bicocca Ιταλία erasmus.agreement@unimib.it
https://en.unimib.it/incoming-students
2021-2025 University of Tras-os-Montes e Alto Douro Πορτογαλία international@utad.pt
https://www.utad.pt/estudar/en/home/international-student/
2021-2027 TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA Ρουμανία razvan.pacurar@tcm.utcluj.ro
http://bri.utcluj.ro/en/erasmus_plus_application.php
2021-2027 TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA Ρουμανία razvan.pacurar@tcm.utcluj.ro
http://bri.utcluj.ro/en/erasmus_plus_application.php
2021-2027 TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA Ρουμανία razvan.pacurar@tcm.utcluj.ro
http://bri.utcluj.ro/en/erasmus_plus_application.php
2021-2027 TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA Ρουμανία razvan.pacurar@tcm.utcluj.ro
http://bri.utcluj.ro/en/erasmus_plus_application.php
2021-2027 TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA Ρουμανία razvan.pacurar@tcm.utcluj.ro
http://bri.utcluj.ro/en/erasmus_plus_application.php

© 2017 erasmus.uowm.gr