Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων βραχυχρόνιας κινητικότητας φοιτητών για συμμετοχή σε εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας (Blended Intensive Programme) με τίτλο “Alternative Finance” στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά τη 2η πρόσκληση που αφορά τη βραχυχρόνια κινητικότητα φοιτητών για συμμετοχή σε εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας (Blended
Intensive Programme) με τίτλο “Alternative Finance” στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+  για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Εγκρίνεται η παρακάτω αίτηση:

5524/17.05.2024/1

Η ενδιαφερόμενη θα ενημερωθεί με e-mail για τα απαιτούμενα για την κινητικότητά της έγγραφα.

© 2017 erasmus.uowm.gr