Αποτελέσματα 3ης Προκήρυξης Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 (Call 2024)

Το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά την 3η Προκήρυξη Κινητικότητας φοιτητών για Σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Εγκεκριμένες αιτήσεις:        Μοριοδότηση:

5076/25.04.2024/1                         35

5076/25.04.2024/2                         35

5076/25.04.2024/3                         35

5076/25.04.2024/4                         50

5076/25.04.2024/5                         15

5076/25.04.2024/6                         25

5076/25.04.2024/7                         5

5076/25.04.2024/8                         45

5076/25.04.2024/9                         40

5076/25.04.2024/10                       5

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν με e-mail για τα απαιτούμενα για την κινητικότητά τους έγγραφα.

© 2017 erasmus.uowm.gr