Αποτελέσματα 2ης Προκήρυξης Κινητικότητας φοιτητών για Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο της Κλασικής Κινητικότητας του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (Call 2024)

Το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά την 2η Προκήρυξη Κινητικότητας φοιτητών για Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο της Κλασικής Κινητικότητας του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (Call 2024).

Εγκρίνονται οι κάτωθι αιτήσεις:
5957/03.06.2024/1
5957/03.06.2024/2
5957/03.06.2024/3
5957/03.06.2024/4
5957/03.06.2024/5
5957/03.06.2024/6
5957/03.06.2024/7
5957/03.06.2024/8

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν με e-mail για τα απαιτούμενα για την κινητικότητά τους έγγραφα.

© 2017 erasmus.uowm.gr