Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Βραχυχρόνιας Κινητικότητας Erasmus+

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φοιτητές 2ου και 3ου κύκλου του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα με τίτλο Biological Carbon Capture Technologies  θα πραγματοποιηθεί στο University of Valladolid της Ισπανίας με συμμετοχή τόσο με φυσική παρουσία (physical mobility) όσο και διαδικτυακά (virtual mobility).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει την κάτωθι δομή:

  1. Το εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο Valladolid στην Ισπανία θα πραγματοποιηθεί από 01/07/2024 έως 05/07/2024.
  2. Η διαδικτυακή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 08/07/2024.

Οι μετακινήσεις των φοιτητών θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Erasmus+.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη  30 Μαΐου 2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: erasmus@uowm.gr τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Συμμετοχής στην κινητικότητα Erasmus για σπουδές
  1. Αναλυτική Βαθμολογία
  2. Πιστοποιητικά Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (απλά αντίγραφα)
  3. Βιογραφικό Σημείωμα (στην ελληνική γλώσσα)

Το Γραφείο Erasmus παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε σχετική διευκρίνιση.

Η Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Προγράμματος ERASMUS+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Αικατερίνη Μπλάντα

© 2017 erasmus.uowm.gr