Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην Πρυτανεία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

H Πρυτανεία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) δέχεται αιτήσεις από φοιτητές/τριες και προσφάτως αποφοιτήσαντες για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: 30 Σεπτεμβρίου 2022

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

© 2017 erasmus.uowm.gr