Πρακτική Άσκηση στο Σαν Μαρίνo

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης στη Γραμματεία της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως Μεσογείου, στο νεοσύστατο Διεθνές Κέντρο Ερευνών στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου.

© 2017 erasmus.uowm.gr