Πρακτική άσκηση στην Κύπρο

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προσφέρονται θέσεις πρακτικής άσκησης στην Κύπρο στο φορέα J & G Solar Technologies Limited σε φοιτητές που προέρχονται από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (κατεύθυνση ενέργειας).

Σχετικά αρχεία

© 2017 erasmus.uowm.gr