Διαδικτυακή εκδήλωση: Τέταρτη Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Σύνοδος “Η επόμενη δεκαετία της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε αναφορικά με πρόσκληση από την ΕΕ για την παρακολούθηση της διαδικτυακής εκδήλωσης: Τέταρτη Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Σύνοδος: Η επόμενη δεκαετία της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Δεκεμβρίου 2021.  Στη Σύνοδο θα συζητηθούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα θέματα:

– Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια

– Ευημερία δασκάλων και μαθητών

– Συμπεριληπτικότητα στην εκπαίδευση

– Ψηφιακός μετασχηματισμός των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη

– Εκπαίδευση για την ενεργό συμμετοχή του πολίτη

– Περιβαλλοντική βιωσιμότητα στην εκπαίδευση

– Η παγκόσμια διάσταση της εκπαίδευσης

– Μελλοντικές τάσεις και εξελίξεις στην εκπαίδευση

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της εκδήλωσης (https://ec.europa.eu/education/summit/next-decade-european-education_en ), και να χρησιμοποιήσετε το hashtag των μέσων κοινωνικής δικτύωσης #EduSummitEU

© 2017 erasmus.uowm.gr