Αποτελέσματα Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων βραχυχρόνιας κινητικότητας φοιτητών για συμμετοχή σε εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας (Blended Intensive Programme) με τίτλο “Alternative Finance” στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τη βραχυχρόνια κινητικότητα φοιτητών για συμμετοχή σε εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας (Blended
Intensive Programme) με τίτλο “Alternative Finance” στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+  για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Εγκρίνονται οι παρακάτω αιτήσεις:

3720/22.02.2024/1
3720/22.02.2024/2
3720/22.02.2024/3
3720/22.02.2024/4
3720/22.02.2024/5
3720/22.02.2024/6

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με e-mail για τα απαιτούμενα για την κινητικότητά τους έγγραφα.

© 2017 erasmus.uowm.gr