Αποτελέσματα 4ης Προκήρυξης Κινητικότητας Προσωπικού για Επιμόρφωση στο πλαίσιο της Κλασικής Κινητικότητας του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (Call 2021 – Σύμβαση Επιχορήγησης 2021-1-EL01-KA131-HED-000003157)

Το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά την 4η Προκήρυξη Κινητικότητας Προσωπικού για επιμόρφωση στο πλαίσιο της Κλασικής Κινητικότητας του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Εγκρίνονται οι παρακάτω αιτήσεις:

270/13.09.2023/1
270/13.09.2023/2
270/13.09.2023/3
270/13.09.2023/4
270/13.09.2023/5
270/13.09.2023/6
270/13.09.2023/7
270/13.09.2023/8
270/13.09.2023/9

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με e-mail για τα απαιτούμενα για την κινητικότητά τους έγγραφα.

© 2017 erasmus.uowm.gr