Αποτελέσματα 4ης Προκήρυξης Κινητικότητας Προσωπικού για Επιμόρφωση στο πλαίσιο της Κλασικής Κινητικότητας του Προγράμματος Erasmus+ 2022

(Call 2022 – Σύμβαση Επιχορήγησης 2022-1-EL01-KA131-HED-000054621)

Το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά τη 2η Προκήρυξη Κινητικότητας Προσωπικού για επιμόρφωση στο πλαίσιο της Κλασικής Κινητικότητας του Προγράμματος Erasmus+ 2022.

Εγκεκριμένες αιτήσεις:
3769/14/26.02.2024
3769/21/26.02.2024
3769/23/26.02.2024
3769/27/26.02.2024
3769/2/26.02.2024
3769/6/26.02.2024
3769/1/26.02.2024
3769/13/26.02.2024
3769/15/26.02.2024
3769/5/26.02.2024
3769/9/26.02.2024

Επιλαχούσες αιτήσεις:
3769/26/26.02.2024
3769/25/26.02.2024
3769/8/26.02.2024
3769/29/26.02.2024
3769/20/26.02.2024
3769/3/26.02.2024
3769/7/26.02.2024
3769/18/26.02.2024
3769/28/26.02.2024
3769/24/26.02.2024
3769/17/26.02.2024
3769/4/26.02.2024
3769/11/26.02.2024
3769/30/26.02.2024
3769/22/26.02.2024

Απορριπτέες αιτήσεις:
3769/10/26.02.2024
3769/12/26.02.2024
3769/16/26.02.2024
3769/19/26.02.2024

Λόγω μη πλήρωσης του άρθρου 10 των προϋποθέσεων συμμετοχής.

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν με e-mail για τα απαιτούμενα για την κινητικότητά τους έγγραφα.

© 2017 erasmus.uowm.gr