Αποτελέσματα 2ης Προκήρυξης Κινητικότητας Προσωπικού για Διδασκαλία ή Επιμόρφωση στην Παλαιστίνη στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά την 2η Προκήρυξη Κινητικότητας Προσωπικού για Διδασκαλία ή Επιμόρφωση στην Παλαιστίνη στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Εγκρίνεται η παρακάτω αίτηση:

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ:
4896/25.04.2023/1

Ο/η ενδιαφερόμενος/η θα ενημερωθεί με e-mail για τα απαιτούμενα για την κινητικότητα έγγραφα.

© 2017 erasmus.uowm.gr