Θέσεις πρακτικής άσκησης στην Κύπρο

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προσφέρονται θέσεις πρακτικής άσκησης στην Κύπρο στο φορέα CYAUSE Audit Services Ltd σε φοιτητές που προέρχονται από το τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής.

Σχετικά αρχεία

© 2017 erasmus.uowm.gr