Συμμετοχή Φοιτητών σε έρευνα – Project SIEM

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο του σχεδίου SIEM – the ‘Social Inclusion and Engagement in Mobility’ (siem-project.eu), το οποίο διαχειρίζεται ο Σύλλογος Φοιτητών Erasmus (ESN), έχει αναπτυχθεί ερωτηματολόγιο το οποίο στοχεύει στη συλλογή δεδομένων για την κοινωνική ένταξη στην κινητικότητα καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα. Στο link που ακολουθεί, θα βρείτε το σχετικό ερωτηματολόγιο: https://uuk-surveys.onlinesurveys.ac.uk/siemstudents

© 2017 erasmus.uowm.gr