Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Διδασκαλία σε Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας Erasmus+ 2022-2023

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία σε Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας (Blended Intensive Programme) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Η πρόσκληση απευθύνεται μόνο σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα με τίτλο “International Banking – Limitations & Possibilities” θα πραγματοποιηθεί στο Kazimierz Wielki University της Πολωνίας με συμμετοχή τόσο διαδικτυακά
(virtual mobility) όσο και με φυσική παρουσία (physical mobility).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει την κάτωθι δομή:
1. Θα πραγματοποιηθούν 3 διαδικτυακές συναντήσεις τον μήνα Μάρτιο και 2 συναντήσεις τον Απρίλιο.
2. Το εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο Kazimierz Wielki στην Πολωνία θα πραγματοποιηθεί από 22/05/2023 έως 26/05/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasmus@uowm.gr, τα παρακάτω:
α) Υπογεγραμμένη Αίτηση (Αίτηση για Διδασκαλία ή Διδασκαλία και Επιμόρφωση)
β) Πρόσκληση από το Ίδρυμα Υποδοχής (αποδεκτά και ηλεκτρονικά μηνύματα που επιβεβαιώνουν την αποδοχή του ενδιαφερόμενου/νης).
γ) Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας.

Το Γραφείο Erasmus του Ιδρύματός μας παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε σχετική διευκρίνιση.

Η Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Προγράμματος ERASMUS+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Αικατερίνη Μπλάντα

© 2017 erasmus.uowm.gr