Πρακτική Άσκηση στην Κύπρο

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προσφέρονται θέσεις πρακτικής άσκησης στην Κύπρο στο φορέα Azia Resort & Spa, για φοιτητές που προέρχονται από τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Ενημερωθείτε σχετικά με το φορέα υποδοχής στο link που ακολουθεί: https://aziaresort.com/

© 2017 erasmus.uowm.gr