Προκηρύξεις θέσεων για πρακτική άσκηση σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας και στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην ΕΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν αναρτηθεί προκηρύξεις για προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας και στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην ΕΕ που αφορούν στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τους ακόλουθους συνδέσμους:

– για τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας: https://www.mfa.gr/eykairiesstadiodromias/praktikeaskese/prokeruxetheseongiapraktikeaskesephoitetonsearkhestesexoterikesuperesiasgiatoakademaikoetos-2023-2024.html

– για την Μόνιμη Αντιπροσωπεία της ΕΕ: https://www.mfa.gr/eykairiesstadiodromias/praktikeaskese/prokeruxetheseongiapraktikeaskesesemaeegiatoakademaikoetos-2023-2024.html

© 2017 erasmus.uowm.gr