Προκήρυξη του προγράμματος Erasmus+ για πρακτική άσκηση κατά την εαρινή περίοδο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 χρηματοδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών (ελάχιστης διάρκειας 2 μηνών) σε χώρες της Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές στο γραφείο Erasmus από 8 Ιανουαρίου 2020 έως 29 Μαϊου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις προϋποθέσεις καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης, οι φοιτητές μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το Γραφείο Erasmus του Ιδρύματός μας παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε σχετική διευκρίνιση και ενημέρωση.

Η Επιστημονικώς Υπεύθυνη του προγράμματος ERASMUS+
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Αικατερίνη Μπλάντα
Λέκτορας

© 2017 erasmus.uowm.gr