Μετακίνηση προσωπικού για επιμόρφωση μέσω του προγράμματος Erasmus+ 2023 στο πανεπιστήμιο AKADEMIA GORNICZO HUTNICZA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY στην Κρακοβία (Πολωνία)

Μετακίνηση για Επιμόρφωση μέσω του Προγράμματος Erasmus+
του Ελευθέριου Τοπάλογλου, Αναπληρωτή Καθηγητή, Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Έκθεση Πεπραγμένων

Το Πρόγραμμα επιμόρφωσης είχε διάρκεια τεσσάρων (4) ημερών και πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα από Τρίτη 14 Μαΐου έως Παρασκευή 17 Μαΐου 2024, στην Κρακοβία της Πολωνίας, με άφιξη τη Δευτέρα 13 Μαΐου και επιστροφή το Σάββατο 18 Μαΐου.  Το Ίδρυμα Υποδοχής ήταν το AGH UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY, FACULTY OF MANAGEMENT, Krakow.

Την Τρίτη 14 Μαΐου, είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ τις εγκαταστάσεις του  AGH UNIVERSITY OF SCIENCE και του Τμήματος Management με το οποίο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ήδη συνεργάζεται εδώ και δύο χρόνια στην υλοποίηση του έργου SITRANS στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE, το οποίο εστιάζει στα ζητήματα διακυβέρνησης της Δίκαιης Ενεργειακής Μετάβασης. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τις υπηρεσίες, τη Γραμματεία καθώς και πολλά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Στη συνέχεια η συνάδελφος Καθηγήτρια Dr. Joanna Kulczucka με προσκάλεσε να συμμετάσχω την υποστήριξη του διδακτορικού της Agnieaszka Joanna Nowaczek με θέμα τους προσδιοριστικούς παράγοντες ανάπτυξης της Κυκλικής Οικονομίας και της συνεισφοράς της στην Αειφορική Ανάπτυξη.

 

Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν όλες οι επιμέρους πτυχές της εμπειρικής έρευνας και του μοντέλου που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής. Παρουσιάστηκαν επίσης οι δυνατότητες αξιοποίησης των ευρημάτων της έρευνας από επιχειρήσεις της πραγματικής οικονομίας και από φορείς άσκησης πολιτικής.

Ακολούθησε στη συνέχεια μια πολύ γόνιμη συζήτηση, αναφορικά με τους όρους, τους περιορισμούς και τις προκλήσεις μετάβασης από το γραμμικό σε ένα κυκλικό μοντέλο οικονομίας, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και των επιχειρήσεων.

 

Η εκπαιδευτική συμβολή της συμμετοχής μου στη διαδικασία αυτή ήταν πολύ σημαντική καθώς μου δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώσω από κοντά την αυστηρή επιστημονική προσέγγιση μιας διδακτορικής έρευνας και της μεγάλης σημασίας που δίνεται στη σύνδεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με τις ανάγκες τις πραγματικής αγοράς και της αποτελεσματικής διακυβέρνησης.

Η 2η ημέρα, Τετάρτη 15 Μαΐου, ήταν αφιερωμένη στην εκδήλωση με τίτλο Meet Our Erasmus Guest. Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης μέσω του Προγράμματος Erasmus+ από διάφορες χώρες συμμετείχαν σε μια πολύ ζεστή εκδήλωση υποδοχής.

Η Καθηγήτρια Dr. Anita Proszowska έδωσε μια πολύ επεξηγηματική παρουσίαση αναφορικά με την δυναμική της Κρακοβία τα τελευταία χρόνια και τις εκπαιδευτικές υποδομές της πόλης.

Παρουσίασε επίσης τις δραστηριότητες εξωστρέφειας που αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο AGH το τελευταίο διάστημα προσφέροντας πλήθος επιλογών στους συμμετέχοντες.

Η Καθηγήτρια Dr. Joanna Kulczucka η οποία έχει την ιδιότητα AGH Deputy Dean for Development and Cooperation, έδωσε στη συνέχεια αναλυτικές πληροφορίες για τις ευκαιρίες συνεργασίας που υπάρχουν και τα προγράμματα εκπαίδευσης που παρέχει το Πανεπιστήμιο.

Παρουσίασε επίσης τις τελευταίες εξελίξεις ανάπτυξης του Πανεπιστημίου σε διάφορους τομείς με στόχο τη διασύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος.

Η Δρ. J. Ostrowska παρουσίασε με ένα εύληπτο και διαδραστικό τρόπο τις εξελίξεις στο χώρο της κυκλικής οικονομίας και της σχέσης που αυτή έχει με την παγκόσμια οικονομία μέσα από την εισήγηση με τίτλο ‘’Circular Economy for Global Cooperation’’. Οι φοιτητές είχαν στη συνέχεια την ευκαιρία να συμμετέχουν διαδραστικά μέσω της εφαρμογής Kahoot. Το πρόγραμμα που ακολούθησε πήρε τη μορφή ενός πολύ ενδιαφέροντος quiz.

Η εκπαιδευτική αυτή προσέγγιση μου έδωσε πολύ χρήσιμα ερεθίσματα και ιδέες ένταξης αντίστοιχων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία μαθημάτων ή κατά την οργάνωση workshop στο Πανεπιστήμιό μας.

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες παρουσίασαν το προφίλ των ιδρυμάτων που εκπροσωπούν και δόθηκε η ευκαιρία να αναπτυχθούν ενδιαφέρουσες πτυχές από διάφορες περιοχές όπως από την Ιταλία, την Ισπανία αλλά και από το Μπαγκλαντές.

Στη συνέχεια ακολούθησε εισήγησή μου με τίτλο Sustainable Development and Just Transition in Greece and Western Macedonia’’.

Μου δόθηκε αρχικά η ευκαιρία να παρουσιάσω το προφίλ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας τόσο με τη μορφή βίντεο όσο και σε Power Point. Επιδιώχθηκε να παρουσιαστεί με εύληπτο τρόπο η ανοδική τάση του Πανεπιστημίου μας σε όλες τις επιμέρους πτυχές της ακαδημαϊκής δραστηριότητες αλλά και στο επίπεδο των υποδομών. Έγινε επίσης αναφορά για τον κομβικό και στρατηγικό ρόλο του ΠΔΜ στο εγχείρημα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Παρουσιάστηκε επίσης η στρατηγική απολιγνιτοποίησης και το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης σε ένα βιώσιμο, ανθεκτικό εναλλακτικό αναπτυξιακό μοντέλο.

Είχα επίσης την ευκαιρία να παρουσιάσω το έργο JT-OBSERVATORY το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ, το έργο SITRANS το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE και το έργο COMMIT το οποίο χρηματοδοτείται από το INTERREG EUROPE και το έργο JUST4ALL που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+.

Όλα τα παραπάνω έργα έχουν σχέση με την δίκαιη ενεργειακή μετάβαση και την αειφόρο ανάπτυξη. Με αφορμή την εισήγηση αυτή, ακολούθησαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συζήτηση με τον συνάδελφο από την Ισπανία, Dr. Mauel Escourido Calvo, με τον οποίο εντοπίστηκαν κοινά ερευνητικά ενδιαφέροντα αναφορικά με την διακυβέρνηση της δίκαιης μετάβασης.

Την Πέμπτη 16 Μαϊου και την Παρασκευή 17 Μαϊου, οι συναντήσεις με στελέχη του Πανεπιστημίου υπό το συντονισμό της συναδέλφου Καθηγήτριας Dr. Joanna Kulczucka είχαν ως στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο Πανεπιστημίων ιδιαίτερα στον τομέα της ενεργειακής μετάβασης, καθώς η Περιφέρεια της Silesia στην Πολωνία, παρουσιάζει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Αποφασίστηκε η συμμετοχή από κοινού σε επιστημονικό συνέδριο ή workshop το οποίο έχει σχέση με την απολιγνιτοποίηση, προκειμένοη να υπάρξει κεφαλαιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας των δύο ιδρυμάτων στον τομέα αυτό.

Συζητήσεις για την εμβάθυνση της συνεργασίας έγιναν επίσης με την συνάδελφο Καθηγήτρια από το Πανεπιστήμιο του Gdansk Dr. Barbara Paulawska.

Κλείνοντας μπορώ συμπερασματικά να διαπιστώσω ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα Μετακίνησης για Επιμόρφωση μέσω του Προγράμματος Erasmus+ στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

 

Λευτέρης Τοπάλογλου

Αναπληρωτής Καθηγητής
Διευθυντής Ινστιτούτου Ενεργειακής Μετάβασης
Επικεφαλής ENTRA Lab
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
ORCID id: 0000-0003-2024-2157
URLs: https://chemeng.uowm.gr/

© 2017 erasmus.uowm.gr