Ενημέρωση των φοιτητών της Σχολής Επιστημών Υγείας για το πρόγραμμα Erasmus+

Την Παρασκευή 13/05/2022 και ώρα 09:30 π.μ., το Γραφείο Erasmus σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστημών Υγείας θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή εκδήλωση προκειμένου να ενημερώσει τους φοιτητές των Τμημάτων της Μαιευτικής και της Εργοθεραπείας για τις επικείμενες δράσεις του προγράμματος Erasmus+.

Προκειμένου να συμμετάσχετε ακολουθείστε το σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://zoom.us/my/uowm.mph1

© 2017 erasmus.uowm.gr