Αποτελέσματα Προκήρυξης Κινητικότητας Προσωπικού για Διδασκαλία ή Επιμόρφωση στην Παλαιστίνη στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά την Προκήρυξη Κινητικότητας Προσωπικού για Διδασκαλία ή Επιμόρφωση στην Παλαιστίνη στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Εγκρίνονται οι παρακάτω αιτήσεις:

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ:
4654/07.04.2023/1

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ:
4654/07.04.2023/3
4654/07.04.2023/4

Η αίτηση με αριθμό 4654/07.04.2023/2 δεν αξιολογήθηκε λόγω απόσυρσης της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο για προσωπικούς λόγους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με e-mail για τα απαιτούμενα για την κινητικότητά τους έγγραφα.

© 2017 erasmus.uowm.gr