Αποτελέσματα Προκήρυξης Κινητικότητας Προσωπικού για Διδασκαλία ή Διδασκαλία και Επιμόρφωση στο πλαίσιο της Κλασικής Κινητικότητας του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (Call 2023 – Αριθμός Σύμβασης 2023-1-EL01-KA131-HED-000122987)

Το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά την  Προκήρυξη Κινητικότητας Προσωπικού για Διδασκαλία ή Διδασκαλία και Επιμόρφωση στο πλαίσιο της Κλασικής Κινητικότητας του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (Σύμβαση Επιχορήγησης 2023-1-EL01-KA131-HED-000122987).

Εγκρίνονται οι παρακάτω αιτήσεις:

3207/26.01.2024/1
3207/26.01.2024/2
3207/26.01.2024/3
3207/26.01.2024/4
3207/26.01.2024/5
3207/26.01.2024/6
3207/26.01.2024/7
3207/26.01.2024/8
3207/26.01.2024/9
3207/26.01.2024/10
3207/26.01.2024/11
3207/26.01.2024/13

Απορρίπτεται η παρακάτω αίτηση, λόγω μη ύπαρξης διμερούς συμφωνίας μεταξύ του Ιδρύματός μας και του Ιδρύματος Υποδοχής.

3207/26.01.2024/12

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με e-mail για τα απαιτούμενα για την κινητικότητά τους έγγραφα.

© 2017 erasmus.uowm.gr