Αποτελέσματα 2η Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων βραχυχρόνιας κινητικότητας φοιτητών για συμμετοχή σε εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας (Blended Intensive Programme) με τίτλο “Digital Skills, Innovation and Social Development” στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά τη 2η πρόσκληση που αφορά τη βραχυχρόνια κινητικότητα φοιτητών για συμμετοχή σε εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας (Blended
Intensive Programme) με τίτλο “Digital Skills, Innovation and Social Development” στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+  για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Εγκεκριμένες αιτήσεις:        Μοριοδότηση:

4011/06.03.2024/1                          55

4011/06.03.2024/2                          55

4011/06.03.2024/3                          50

4011/06.03.2024/4                          45

Επιλαχούσες αιτήσεις:        Μοριοδότηση:

4011/06.03.2024/5                        40

4011/06.03.2024/6                        40

4011/06.03.2024/7                        35

4011/06.03.2024/8                        35

4011/06.03.2024/9                        30

Απορριπτέα αίτηση:

4011/06.03.2024/10

 

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν με e-mail για τα απαιτούμενα για την κινητικότητά τους έγγραφα.

 

 

© 2017 erasmus.uowm.gr