1η Προκήρυξη Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 (Σύμβαση Επιχορήγησης 2023-1-EL01-KA131-HED-000122987)

Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, χρηματοδοτούμενες θέσεις φοιτητών σε χώρες της Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για συμμετοχή στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023, τα παρακάτω:

  1. Αίτηση Συμμετοχής στην κινητικότητα Erasmus για σπουδές
  2. Αναλυτική Βαθμολογία (παρέχεται από την γραμματεία του τμήματός σας)
  3. Τίτλους γλωσσομάθειας (απλό αντίγραφο)
  4. Βιογραφικό Σημείωμα (τύπου Europass στην αγγλική γλώσσα)
  5. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Cover Letter (στην αγγλική γλώσσα)
  6. Πιστοποιήσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια, διακρίσεις κ.α.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται  από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasmus@uowm.gr του Γραφείου Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+
  2. Τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων για σπουδές

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις προϋποθέσεις καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης, οι φοιτητές μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα:

https://erasmus.uowm.gr/intrelations/erasmus/outgoing-students-studies/

Το Γραφείο Erasmus του Ιδρύματός μας παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε σχετική διευκρίνιση και ενημέρωση.

Η Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Προγράμματος ERASMUS+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Αικατερίνη Μπλάντα

 

© 2017 erasmus.uowm.gr