Θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ισπανία

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προσφέρονται θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ισπανία στο φορέα Medical Claims International σε φοιτητές που προέρχονται από τα τμήματα Πληροφορικής, Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων & Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

© 2017 erasmus.uowm.gr