Συμμετοχή Φοιτητών σε Έρευνα

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν, να λάβουν μέρος σε έρευνα που διεξάγεται μεταξύ φοιτητών Erasmus+ (εισερχόμενων και εξερχόμενων) σχετικά με την περιβαλλοντικά βιώσιμη μετακίνηση, η οποία χρηματοδοτείται από το EIT (European institute of Technology). Η έρευνα συνδέεται με μία από τις βασικές προτεραιότητες του νέου Προγράμματος (Green Erasmus). Την έρευνα θα βρείτε στο Link που ακολουθεί: https://forms.gle/g9Se2z61ytFYXgQBA

© 2017 erasmus.uowm.gr