Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+, ακαδ. Έτος 2016-2017, για διδασκαλία

Στα πλαίσια του προγράμματος ΕRASMUS+, 2016-2017, παρέχεται η δυνατότητα μετακίνησης διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία σε Ιδρύματα, με τα οποία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες http://uowm.gr/administration/services/intrelations/erasmus/dimereis-simfonies/.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και διαχείριση του Προγράμματος, παρακαλείσθε να υποβάλλετε τη σχετική αίτηση (επισυνάπτεται στο email) μέχρι την Δευτέρα 10/10/2016, για μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και θα ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι 30/9/2017. Η υπογεγραμμένη αίτηση αποστέλλεται στο e-mail του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων int.relations@uowm.gr.

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, από την Επιτροπή Erasmus του Π.Δ.Μ., μετά από σχετική εισήγηση του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, η οποία και θα αποφανθεί για την τελική κατάταξη με σειρά προτεραιότητας των αιτούμενων έχοντας υπόψη:

  1. Τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+
  2. Τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων για διδασκαλία, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής Erasmus+ (Α.Π. 760/20-9-2016).

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:
http://uowm.gr/administration/services/intrelations/erasmus/didaktiko-prosopiko/

© 2017 erasmus.uowm.gr