Πρόσκληση Υποβολής Aιτήσεων Erasmus+ 2020

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΜΣ/ΙΚΥ η Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για το τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης καθώς και ο Οδηγός του Προγράμματος Erasmus+ 2020 .

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι η 5η Φεβρουαρίου 2020 για τη δράση της Διεθνούς Κινητικότητας (ΚΑ107) και η 24η Μαρτίου 2020 για τη δράση των Στρατηγικών Συμπράξεων (ΚΑ203).

© 2017 erasmus.uowm.gr