Προκήρυξη Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές στην Παλαιστίνη στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, χρηματοδοτούμενες θέσεις για κινητικότητα για σπουδές στην Παλαιστίνη στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility. Η προκήρυξη απευθύνεται σε φοιτητές 1ου και 2ου κύκλου του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.

H περίοδος μετακίνησης θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως 31 Ιουλίου 2023.

Τονίζεται πως το πρόγραμμα Erasmus+ International Credit Mobility  είναι ανεξάρτητο από τα προγράμματα της κλασικής κινητικότητας Erasmus+.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:  22 Δεκεμβρίου 2022 έως 13 Ιανουαρίου 2023

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα:

PALESTINE 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ(ΜΗΝΕΣ)
HEBRON UNIVERSITY 2 Γεωπονία 5

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση : erasmus@uowm.gr

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Tα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν είναι τα εξής:

  1. Αίτηση συμμετοχής για Σπουδές
  2. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας
  3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (στην αγγλική γλώσσα)
  4. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Cover Letter (στην αγγλική γλώσσα)
  5. Αντίγραφο Αναλυτικής βαθμολογίας
  6. Αντίγραφο πτυχίου (για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές)

Αναλυτικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://erasmus.uowm.gr/diethnis-kinitikotita/exerchomeni-fitites-gia-spoudes-sto-plesio-tis-diethnous-kinitikotitas/

Γραφείο Erasmus+
Τηλ. Επικοινωνίας: 24610-68065

© 2017 erasmus.uowm.gr