Πρακτική άσκηση στο Hellenic TV στο Λονδίνο

Tο Hellenic TV κάθε έξι μήνες δημοσιεύει δύο θέσεις για πρακτική στις εγκαταστάσεις στο Λονδίνο.

Οι ειδικότητες που αφορούν αυτές τις δύο θέσεις για πρακτική είναι:

Camera, Studio Preparation, Program production, Program Presentation, Editing, Marketing, Office Work, Outside Broadcast, Program Continuity, Engineering, Computer skills, IT, Journalism, Filing and Records, Media Art and Design, Business Studies and / or Management Science Art and Design, Engineering and / or Technology

Για για οποιαδήποτε απορία επισκεφτείτε τον σύνδεσμο της ιστοσελίδας www.hellenictv.net ή επικοινωνήστε είτε τηλεφωνικά στο 0044 2082927037 είτε μέσω email στο lingos@hellenictv.net & hellenictv@hotmail.com.

© 2017 erasmus.uowm.gr