Παράταση αιτήσεων για σπουδές, χειμερινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2020 -2021

Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας παρατείνει την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για σπουδές χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, έως 26 Μαρτίου 2020.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως στο γραφείο Erasmus και η αίτηση συμπληρώνεται στο link που ακολουθεί:

https://docs.google.com/forms/d/1M-w41sM8O-vkiggpIMPiQ_CYJ6mqv6oWozVXxsdEZpI/viewform?edit_requested=true

© 2017 erasmus.uowm.gr