Επείγουσα ανακοίνωση για την εισερχόμενη και εξερχόμενη κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι στιγμής διεθνείς εξελίξεις στο θέμα της εξάπλωσης του κορωνοϊού, τις οδηγίες των Πρυτανικών Αρχών καθώς και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ως Εθνικού Φορέα ERASMUS+, σας ενημερώνει ότι:

 • Αναστέλλονται όλες οι εισερχόμενες κινητικότητες φοιτητών και προσωπικού.
 • Εισερχόμενοι φοιτητές που βρίσκονται ήδη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας οφείλουν να ενημερώσουν το Ίδρυμα για τις προθέσεις τους (παραμονή ή εσπευσμένη αναχώρηση).
 • Αναστέλλονται όλες οι εξερχόμενες μετακινήσεις φοιτητών, καθηγητών και προσωπικού.Οι συμμετέχοντες αυτής της κατηγορίας δύνανται, λόγω ανωτέρας βίας, να λάβουν το ποσό που έχουν δαπανήσει για ακυρωτικά εισιτηρίων, ασφάλιστρα ή ακυρωτικά ασφαλίστρων και προκαταβολή για στέγαση, αφού αποστείλουν ηλεκτρονικά στο erasmus@uowm.gr τα σχετικά δικαιολογητικά κατόπιν δικής μας ενημέρωσης.
 • Σε φοιτητές ERASMUS+ που βρίσκονται ήδη στο εξωτερικό δίνεται η επιλογή:
  • να παραμείνουν, λαμβάνοντας όμως σοβαρά υπόψη τους όλες τις εξελίξεις, τις απαγορεύσεις και τα ειδικά μέτρα προφύλαξης που ισχύουν στην πόλη/χώρα υποδοχής, πριν λάβουν την τελική προσωπική απόφαση παραμονής.
  • να αναχωρήσουν για λόγους ανωτέρας βίας ανεξάρτητα από το αν το πραγματικό διάστημα της μέχρι τώρα μετακίνησής τους είναι μικρότερο της ελάχιστης επιλέξιμης περιόδου. Στην περίπτωση που έχει επιβληθεί απαγόρευση πτήσεων προς τη χώρα μας, για να συμμετάσχουν σε πιθανό επαναπατρισμό, καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τις κατά τόπους πρεσβείες και προξενικές αρχές της Ελλάδας, οι οποίες συντονίζονται από το Υπουργείο Εξωτερικών για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες. Στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν στο link που ακολουθεί:
   https://www.mfa.gr/appendix/dimereis-sheseis-tis-ellados/alpha.html
 • Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιστρέφουν στην Ελλάδα να παραμένουν υποχρεωτικά για 14 ημέρες στην οικία τους σε συνθήκες καραντίνας και αν εμφανίσουν συμπτώματα να επικοινωνήσουν οπωσδήποτε με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135).

Σας γνωστοποιείται πως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει αποστείλει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Υπουργείο Εξωτερικών, αναλυτική κατάσταση με όλους τους φοιτητές του Ιδρύματος, οι οποίοι βρίσκονται σε χώρες της Ευρώπης ώστε να φροντίσουν να επανέλθουν είτε κάνοντας χρήση των οδικών και αεροπορικών συνδέσεων είτε μέσω των διαδικασιών επαναπατρισμού από το Υπουργείο Εξωτερικών, ώστε να βρεθούν στο οικείο σύστημα υγείας.

Παραμένουμε σε επαγρύπνηση και με ισχυρό αίσθημα συλλογικής ευθύνης παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας.

Εν αναμονή των εξελίξεων, θα ενημερώσουμε εκ νέου τους άμεσα ενδιαφερόμενους του Ιδρύματός μας, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.

© 2017 erasmus.uowm.gr