Χρονική διάρκεια πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος Erasmus+ στο εξωτερικό

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ενημερώνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση ότι, λόγω μειωμένης χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδ. Έτος 2016-2017, η χρονική διάρκεια που μπορεί να χρηματοδοτηθεί για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό είναι 3 μήνες.

Για αιτήσεις πρακτικής άσκησης που παρελήφθησαν και εγκρίθηκαν πριν από την 1/7/2016, ισχύει το χρονικό διάστημα που έχει προβλεφθεί στα σχετικά έγγραφα.

© 2017 erasmus.uowm.gr